کانون سالمندان محله ای

این خدای بزرگ است که، شما را از نطفه ضعیف آفرید و در شرایط ضعف و ناتوانی پرورش داد. بعد دوران قدرت و جوانی به شما بخشید و سپس روزگار ضعف و پیری را برای شما مقررداشت.»(سوره روم آیه 54)

      سرشماری سال ۱۳8۵ وجود 5 میلیون و100 هزار سالمند را نشان می دهد (که سهم شهر تهران از این جمعیت در حال حاضر حدود يك ميليون سالمند ‌است). دوران سالمندی، ویژگی­هایی دارد که نیاز به برنامه­ریزی برای آن بیشتر احساس می­شود. در این راستا آموزش بهداشت و بهبود شیوه زندگی سالم به سالمندان و افراد خانواده آنها امر مهمی است که می تواند بسیاری از مشکلات ناشی از تغییرات سنی را کنترل و یا به تعویق انداخته و سلامتی سالمندان را حفظ نماید .

     در همین راستا اداره کل سلامت شهرداری تهران با توجه به تغییر رویکرد شهرداری از سازمان صرف خدماتی به نهاد اجتماعی و با در نظر گرفتن این امر كه سالمندان در کنار کودکان از جمله آسیب پذیرترین گروه جامعه هستند، با هدف ارتقاء سطح سلامت و افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان، در سال 85 اقدام به راه اندازی 22کانون سالمندی در مناطق 22 گانه تهران نمود. این کانونها در سال 87 به 120 کانون و در حال حاضر به374کانون (در مقیاس محله ای) با حضور75000  عضو در شهر تهران افزایش یافته است.

 اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1391

برگزاری نشست ها، همایش و کارگاههای آموزشی

برگزاری نشستهای تخصصی دبیران منطقه ای کانون

اجرای ویژه برنامه روزجهانی سالمند (هفته فرهنگی سالمند 9 مهر تا 15 مهر)

برپایی ایستگاه های سلامت ویژه سالمندان

اجرای مسابقات ورزشی

عیادت از سالمندان

برگزاری جشنواره غذای سالم

برگزاری سامانه نشاط